Детска градина Радост

За отглеждането, обучението и възпитанието на децата се грижи квалифициран екип от професионалисти в своята област::

Директор

Цветалинка Василева

Учители

Диана Дацова

Мая Бакърджиева

Диана Гешева

Рени Петрова

Добринка Тодорова

Кристина Николова

Соня Маринова

Стилияна Цветанова

Светла Гетова

Красимира Михайлова

Лидия Щерева

Антоанета Маринова

Незабравка Георгиева

Велислава Ганчева

Геновева Стойкова

Росица Екова

Диана Коцева

Мариана Тодорова

Главен счетоводител

Румяна Боргоджийска

ЗАС

Мая Иванова

Домакин

Яна Стефанова

Помощник възпитатели

Росица Василева

Хилза Ташева

Мая Костадинова

Стефка Николова

Велислава Велкова

Стефка Банова

Поля Иванова

Маргарита Мараченска

Пенка Стойкова

Татяна Каменова

Петя Ганчева

Кухня

Готвачи - Далина Михайлова

Ценка Димитрова

Помощник-готвач - Елифка Махмудова

Огняр

инж. Николай Николов

Поддръжка сгради

Димитър Петров

Медицински сестри

м.с. Анелия Цанкова

м.с. Цветана Кръстева


Споделени документи

Правила по ЗДОИ

Стратегия на ДГ Радост

Инфо 153 - дубликати

Инфо 136 - детска градина

План-механизъм уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ "Радост"

Правилник за вътрешния трудов ред

Заповед за избор на заявител по схема"Училищен плод" и схема "Училищно мляко".

Вътрешни правила за ежедневен контрол на здравословното състояние на децата в ДГ"Радост"

Основни форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления и възрастови групи

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема"Училищен плод" и Схема "Училищно мляко".

Правила за организиране на дейностите на ДГ"Радост" след възстановяване на приема на деца от 01.06.2020г. и прилежащите приложения

Годишен план 2020-2021

Етичен кодекс на ДГ

План за действие и финансиране

Отчет по стратегия

Програма за превенция на ранното напускане на ДГ

Проект АПСПО

CCF_000467

Разпределяне формите на педагогическо взаимодействие

План БДП

Програмна система