Детска градина Радост

Обществен съвет

Председател - Десислава Ванова

1. Ивелина Ангелова

Ивелина Миковска (резервен член)

2. Теодора Бойчева

Деница Колева (резервен член)

3. Преслава Стоименова

Ирина Калчева (резервен член)

4. Елена Мичевска

Десислава Каменова (резервен член)

5. Кристина Христова

Богдана Енчева (резервен член)

6. Десислава Ванова

Марияна Тодорова (резервен член)

7. Виолета Петкова - представител на Община Ловеч

Геновева Иванова (резервен член) представител на Община Ловеч

Решения на ОС

Първо заседание на Обществения съвет на ДГ "Радост" проведено на 12.12.2016г

С пълно мнозинство е избран председател - Елена Димитрова Дончева.

Добавено на 12.12.2016

Заседание на Обществения съвет към ДГ"Радост", проведено на 12.09.2018г.

Съгласуване на Разпределението на основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2018/2019г.

Добавено на 06.11.2018

Първо заседание на новия ОС към ДГ"Радост", проведено на 04.12.2019г.

С пълно мнозинство е избран председател - Десислава Ванова

Добавено на 06.12.2019г.