Детска градина Радост

Обществен съвет

Председател - Елена Димитрова Дончева

1.Виолета Георгиева Петкова-началник отдел ВОМСП в община Ловеч

Светлана Ванева Христова - главен експерт ТМ в община Ловеч (резервен член)

2.Калинка Гечева Колева - родител I група

Красимира Цветанова Райкова(резервен член)

3.Елена Пламенова Мичевска - родител I а група

Десислава Иванова Каменова (резервен член)

4.Томислав Георгиев Данаилов - родител II група

Деница Християнова Дикова (резервен член)

5.Елена Димитрова Дончева - родител II а група

Надя Светославова Венелинова (резервен член)

6.Петя Владимирова Николова - родител III група

Саша Румянова Христова (резервен член)

7.Преслава Стоянова Стоименова - родител IV група

Ирина Станчева Калчева (резервен член)

Решения на ОС

Първо заседание на Обществения съвет на ДГ "Радост" проведено на 12.12.2016г

С пълно мнозинство е избран председател - Елена Димитрова Дончева.

Добавено на 12.12.2016

Заседание на Обществения съвет към ДГ"Радост", проведено на 12.09.2018г.

Съгласуване на Разпределението на основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2018/2019г.

Добавено на 06.11.2018