Детска градина Радост

Профил на купувача

Доставка на хранителни стоки за нуждите на ДГ "Радост" град Ловеч за 2017г
Краен срок: 22.12.2016

Доставка на хранителни стоки за нуждите на ДГ "Радост" град Ловеч за 2018г
Корекция от 04.12.2017г.
Корекция от 05.12.2017г.
Класиране на участниците в ОП и приложение

Краен срок: 07.12.2017

Доставка на хранителни стоки за нуждите на ДГ "Радост" град Ловеч за 2019г
Приложение от 12.12.2018г.
Класиране на участниците в ОП и приложение
Уведомление за оттегляне на одобрение
Потвърждение за писмено съгласуван график по чл.15
График за доставка на продукти по схема"Училищен плод"

Краен срок: 11.12.2018

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП за доставка на хранителни стоки за нуждите на градината за 2020 година
Обява за обществена поръчка
Информация за публикувана обява в Профила на купувача
Документация
Образци 2020г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Информация за класиране на участниците и приложение